Bu makalemizde trafik sigortası ile ilgili bilinmeyen ya da detayı az bilinen trafik sigortası teminatları nelerdir kısmını inceleyeceğiz. Bu teminatların omurgasını her trafik sigortasında bulunması gereken asgari teminatlar oluşturmaktadır.

Trafik Sigortası Teminatları

Bu asgari teminatlar karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelik teki esaslara göre belirlenmiştir.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğinin 18 .maddesi gereği motorlu araç sahipleri himayesinde bulunan motorlu araçların doğuracağı herhangi bir kaza ve olumsuzluk sonucu meydana gelecek zararların tazmini nedeniyle zorunlu mali sorumluluk sigortası Trafik Sigortası Teminatları zorundadırlar.

Bu cümleden de anlaşılacağı üzere trafik sigortası araç sahibi işleteni veya sürücüsü kusurlu olduğu durumlarda karşı tarafın zararlarını tazmin eder.

Bu zararların tazmin edilmesi sırasında verilen teminatları;

1-Araç Başına Verilen Maddi Tazminat

Trafik Sigortası nda araç başına verilen maddi tazminat ifadesi aracın bir kazaya karışması durumunda karşı tarafın aracında meydana gelen zararlarda zararların giderilmesi(motorlu kara taşıtının tamiri) konusunu ifade eder. İlgili yönetmelikte araç başına verilebilecek minimum giderleri karşılayacak miktar 36.000 tl olarak belirlenmiştir. Bu miktarın altına inilemez ancak sigorta şirketleri tercihe göre bu rakamın üzerine poliçeye konulacak ek primle çıkabilmektedir.

Araç Başına Verilen Maddi Tazminat
Trafik Sigortası

2-Maddi Kaza Başına Verilecek Tazminat

Trafik Sigortasında kaza başına verilen tazminat deyimi 2 den fazla aracın karıştığı trafik kazalarında kaza başına ödeyeceği minimum primi ifade eder. Yine ilgili mevzuatta bu rakam alt sınır olarak 72.000 tl olarak belirlenmiştir. Yine ilgili mevzuat gereği bu miktarın altına inilemez. Bu noktada çoğu sigorta şirketelerinden trafik poliçesine ya da kasko poliçesine konulacak ek tazminatlarla bu rakam yükseltilebilir.

3-Kişi Başına Verilen Tedavi Giderleri

Kişi başına verilen tedavi giderleri motorlu aracın karıştığı kazada Sigorta Şirketi nin poliçe kapsamında karşılayacağı maksimum tutarı ifade eder. Genel olarak ilgili mezvzuata göre karşılanacak bu miktar şahıs başına 360.000 tl ile sınırlıdır.

4- Kaza Başına Tedavi Giderleri

Kaza başına verilecek tedavi giderleri kazaya karışan motorlu aracın belirtilen kaza da zarar görmüş tüm bireylere tedavilerinin yapılması amacıyla harcanacak maksimum tutarı ifade eder. İlgili mevzuata göre olay başına kazaya karışan tüm bireylerin tedavi tutarı 1.800.000 tl ile sınırlandırılmıştır.

5- Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm Tazminatı

Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm Tazminatı kazaya karışan şahıslardan her hangi birinin kaza sonrası oluşacak sürekli sakatlık, tedavisi olmayan durumlar ve ölüm durumunda şahsın veya ailesinin ilgili Sigorta Şirketi nden alacağı maksimum maddi tazminatı ifade eder. İlgili mevzuat gereği bu tutar 360.000 tl olarak belirlenmiştir. Ayrıca kaza sonucu destek aşamasında ilgili hukuk birimleri şahıslara bu hizmeti sunmaktadır.

trafik sigortası teminatları
Sigortanız varsa Güvendesiniz…

6-Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Tazminatı

Trafik sigortası teminatları nda Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Tazminatı bir kaza sonucu kazaya karışan şahıslardan sürekli sakatlık, tedavisi olmayan durumlar ve ölümler sonucu tümüne birden verilecek maksimum maddi tazminat tutarını ifade eder. Bu tutar ilgili mevzuat hükmü gereği maksimum 1.800.000 tl ile sınırlandırılmıştır.

Trafik sigortası teminatları nda ilgili mevzuata göre verilebilen minimum teminatlar bunlardır. Bu teminatlar dışında bazı sigorta şirketleri belirtilen teminatlara ek olarak farklı teminatlarda verebilir. Bu teminatlar kaza anında çekici (asistans) hizmetleri, ihtiyari mali mesuliyet dediğimiz trafik sigortasında araç başına verilecek 36.000 tl ye ek teminat, mini onarım hizmetleri ve benzeri teminatlar poliçeye dahil edilebilir.

TRAFİK SİGORTASINDA TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER,

Aşagıda sayılan durumlar Trafik Sigortası teminatı dışındadır.

 • İşletilme halinde olmayan(Sürücüsü olmayan araçların) vereceği zararlar,
 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat istedikleri; örnek vermek gerekirse kişinin kaza anında kendisinin kusurlu olmasından kaynaklı tazminat talepleri örnek verilebilir
 • Sigortalının sorumluluk riski kapsamında poliçede belirtilmeyen tazminat talepleri
 • Sigortalının, eşinin, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • Destekten yoksun kalan sigortalı veya hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının haklı tarafın kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri
 • Zarar görmüş şahısların beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşyaların dışında trafik sigortalı araçta ve-veya bu araç ile çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek tüm talepler,
 • Manevi tazminat talepleri, Sigorta Şirketleri tarafından ilgili mevzuat gereği teminat dışı bırakılmıştır.
 • Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • Sigortalının aracına veya bu araç tarafından çekilen römorklar-yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek tüm talepler,
 • Çalınan yada gasp edilen araçların neden oldukları, Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı durum ve zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek maddi ve manevi tazminat  talepleri ile çalan ve gasp eden kişi ve şahısların tüm talepleri,
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ötürü ortaya çıkan zararlar,
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde kullanılan ve bu eylemlerden dolayı doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı durumlardaki zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını yada kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin tüm istek ve  talepleri,
 • Motorlu araç kazaları nedeniyle yeraltı suları, toprak, deniz, iç deniz ve havanın kirlenmesi veya kirlenme tehlikesi nedeni ile temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,
 • Kira mahrumiyeti, Gelir kaybı, kâr kaybı ve iş durması gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma yada dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ve idari para cezası ile  adli para cezaları         

Yukarıda belirtilen belli  başlı bu haller dışında azınlık olarak belirtilen hallerede ilgili mevzuatı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Trafik Sigortası ile ilgili tüm bilinmeyenler ve doğru bilinen yanlışlar için bizlere 0850 340 2 200 numaralı telefonlarımızdan ya da [email protected] e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin İletişim… Tıklayınız..

Bir önceki yazımız olan Yeni Alınan Araç İçin Trafik Sigortası Yaptırılmalı mıdır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.